Logo Logo
logo
logo
KOMMUNIKATIONSLØSNINGER

Vi tilbyder bl.a.
Sprogrevision, korrekturlæsning og udvikling af både offline og online kommunikationsstrategier. Nedenfor findes en kort guide til nolge af de kommunikative overvejelser en virksomhed bør inddrage i en online kommunikationsstrategi.

1. Skab et solidt grundlag for hjemmesiden internt
Det første, mange virksomheder gør, når de har besluttet sig for at få en (ny) hjemmeside, er at kontakte eksterne parter for eksempel i form af et web- eller grafikerbureau. Men før de eksterne går i gang, bør virksomheden selv have gjort et grundigt stykke forarbejde. Det handler nemlig langtfra kun om grafik og indpakning.

Den viden og erfaring, virksomheden har, er et centralt parameter for, at hjemmesiden i sidste ende kan opfylde virksomhedens og brugernes behov og forventninger. Virksomheden kan med fordel sammensætte en intern web-arbejdsgruppe, der har forståelse for det indhold, der skal ligge på siden, samt for virksomhedens dagligdag. Sammen kan gruppen skabe grundlaget for hjemmesidens indhold, som den så kan servere for og diskutere med de nødvendige eksterne kræfter.

2. Find hjemmesidens formål og målgrupper
En af de første opgaver, webarbejdsgruppen bør tage fat på, er at få klarlagt, hvad virksomheden vil med sin hjemmeside. Bevidstheden om formålet giver bedre muligheder for, at hjemmesiden bliver bygget op, vedligeholdt og udvikler sig på en måde, der stemmer overens med virksomhedens forventninger og behov. Ud fra formålet er det som regel forholdsvis let at afgrænse målgrupperne og derefter afklare og tage højde for netop deres informationsbehov.

3. Lav en handlingsplan
Det er altid en god ide at lave en handlingsplan over det forløb, virksomheden skal igennem, når den skal have ny hjemmeside. Planen kan synliggøre de enkelte trin i arbejdet samt de ønsker og forventninger, virksomheden har til udviklingen af hjemmesiden. Planen gør det muligt undervejs i processen at kontrollere, om ønskerne faktisk bliver indfriet, og om de også holder stik, i takt med at siden bliver til.

4. Skab en brugervenlig hjemmeside
Når virksomheden har overblikket over ønsker og behov i forhold til udvikling af hjemmesiden, kan arbejdet med at skabe design og grafik begynde. Måske har virksomheden været så grundig i sit forarbejde, at den har lavet et egentligt udkast til menuer, funktioner og indhold på hjemmesiden, som grafikerne kan bruge som udgangspunkt. Men det hjælper ikke meget at have den rette information og service på sin hjemmeside, hvis brugerne får problemer med at finde det. Brugervenlighed er et centralt begreb i forhold til brugernes oplevelse og udbytte af en hjemmeside. Derfor skal virksomheden også tænke brugervenlighed ind i sin hjemmeside fra et så tidligt tidspunkt som muligt.

5. Tag udgangspunkt i brugernes verden
En del virksomheders hjemmesider tager ikke udgangspunkt i brugernes behov. I stedet er det virksomhedens egen verden eller måde at tænke på, der danner grundlaget for indholdet. Det centrale omdrejningspunkt for webarbejdet bør altid være: Er den konkrete information eller service relevant for brugerne, og er den placeret det rigtige sted i forhold til brugernes interesser?

6. Skab sammenhæng i webkommunikationen
Mange flere medarbejdere end tidligere producerer i dag kommunikationsprodukter, der er rettet mod større eller mindre målgrupper på virksomhedernes hjemmesider. Er indsatsen fordelt på mange forskellige medarbejderes hænder, er en vis koordinering nødvendig, så der er overensstemmelse mellem den måde, man kommunikerer på, og det indhold, man producerer, uanset hvor mange medarbejdere man er. Jo flere personer der kommunikerer, desto større er risikoen for, at den samlede mængde af information bliver inkonsekvent, forskelligartet og usammenhængende.

Kontakt os og lad os revidere jeres virksomhedskommunikation >>


Tlf: +45 22 75 46 88 - Gammeltorv 8, 1457 København K | CVR 32572766 | 2006-2021 Design af Dedic8 © all rights reserved